banner-1
banner-2
banner-3

üpjün ederis
elmydama aliň gowusy
Netijeler

Mugt nusgalary we surat kitaplaryny alyňGO

Zhejiang Red Sun Machinery Ltd., 2001-nji ýylda esaslandyryldy we ilkinji nobatda dişli reduktorlary gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we hyzmat etmek bilen meşgullanýan hünärmen zawoddyr.“Milli ýokary tehnologiýaly kärhana” hökmünde sylaglandy.Kompaniýa 45,000 inedördül metr meýdany eýeleýär, 400-den gowrak adam işleýär we tizligi peseldýänleriň ýyllyk önümçiligi 120,000 toplum bolup biler.

gözläňesasy hyzmatlar

“Lorem Ipsum” -yň parçalarynyň köp dürli görnüşleri bar, ýöne köpüsi bu üýtgeşiklige sezewar boldy.

saýlamagy maslahat berýäris
dogry karar

 • gymmatlyklarymyz

REDSUN: "Ösen, durnukly, tygşytly we täsirli" diýýär.Bazar ýerleşişimiz, geçiriji enjamlar pudagynda iň oňat üpjün edijileriň biri bolmak .Biziň maksadymyz Japaneseaponiýanyň arzan bahaly önümlerinden, Germaniýanyň durnuklylyk önümlerinden we Amerikanyň ösen önümlerinden öňe geçmek.

 • Ösen
 • Durnuk
 • Ykdysady
 • Netijeli

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

iň soňkymysallar

MüşderiHyzmat

 • Tony Ye
  Toni Ye Satyş inereneri
  E-poçta:info@cn-redsun.com
  Mob / whatsapp / wechat: 008613676441680
 • Carol Ni
  Kerol Ni Satyş inereneri
  E-poçta:sales@cn-redsun.com
  Mob / whatsapp / wechat: 0015869612660

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda gymmatly ynam gazandy ..

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • What is Speed Reducer?

  Tizligi azaltmak näme?

  Tizligi peseldiji, geanyň kabul edilmegi bilen dinamiki habar beriş guramalarynyň bir görnüşidir ...
  Koprak oka
 • REDSUN Is The Professional Manufacturer and Exporter of Reduction Gearboxes and Speed Reducers in China.

  REDSUN Hytaýda azaldylýan dişli gutulary we tizligi peseldýän hünärmen öndüriji we eksportçy.

  Tizligi peseldýän garnituralaryň bir görnüşi hökmünde, akyl birikdirmek üçin köplenç birikdirmeler ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Work Hard for More Than 20 Years,From Core Industries to Environmental Life.

  Esasy pudaklardan daşky gurşaw durmuşyna çenli 20 ýyldan gowrak wagtlap zähmet çekiň.

  REDSUN dişli reduktorlary ajaýyp ygtybarlylygy we berkligi bilen her ugurda giň abraý gazandy.Önüm ...
  Koprak oka